Landmax

Landmax is een full service adviesbureau voor bos- en natuurbeheer voor élke terreineigenaar: bos, natuurgebied, bedrijventerrein, woonproject.

Als natuurmakers bieden we overheid en privé-eigenaars een totaalpakket aan om uw bos optimaal en kostenefficiënt te beheren.

Landmax werkt steeds met de ambitie om een evenwicht te vinden tussen de natuur- en economische waarde van uw terrein.

Vraag nu naar ons vernieuwd concessiemodel waarbij we, als Landmax, uw bos kunnen beheren en doen renderen!

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen is een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar en beheerder op het Vlaamse platteland.

Wij ondersteunen de privé landbeheerder, die een belangrijke sleutel vormt in het dynamische en aantrekkelijke platteland in het sterk verstedelijkt Vlaanderen.

Het actieterrein is multidisciplinair: de beheerders krijgen te maken met de wetgeving rond bos, landbouw, natuur, leefmilieu, water, landgoederen, parken, jacht, recreatie, ruimtelijke ordening, landschap, monumenten en vele andere domeinen.

Bosgroepen

Bosgroepen zijn verenigingen van en voor boseigenaars. Samen aan bosbeheer doen, levert immers heel wat voordelen op. Er zijn 18 bosgroepen actief in Vlaanderen en eigenaars kunnen er terecht voor gratis onafhankelijk advies rond duurzaam bosbeheer, hulp bij de wettelijke, financiële en administratieve aspecten van bosbeheer, gezamenlijke beheerwerken en houtverkopen, ...